Spřízněné organizace a webové stránky

 

Členové Pražské ornitologie zprostředkovávají nebo sami aktivně působí v některých organizacích. Zde uvádíme přehled spřízněných institucí a webů.

 

INSTITUCE A ORGANIZACE

Magistrát hl. m. Prahy

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Fakulta životního prostředí ČZU

Lesy hl. m. Prahy

Zoo Praha

AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Daphne ČR - Institut aplikované ekologie

Stanice přírodovědců - DDM hl.m. Prahy

TEIR - sokolnická společnost

 

SPŘÍZNĚNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Vertebratus.cz - odborný časopis o zoologii

BioLib.cz - Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.