Projekty

Hlavním cílem ptačích projektů je ochrana přírody, výzkum, management krajiny a osvěta pro širokou veřejnost. Rádi bychom zvýšili povědomí veřejnosti o ptačích společenstvech, které obývají hlavní město a přilehlou oblast Středních Čech. Naši členové se proto intenzivně zabývají v rámci své náplně konkrétními témat, která jsou prezentována na této webové stránce.

O projektech Pražských ornitologů se dočtete v šedivém sloupci na pravé straně

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.