Co to je Pražská ornitologie?

Jsme spolek nadšenců, kteří se zajímají o ptáky, ať už v rovině profesní nebo jsou pro nás ptáci čistě koníčkem. Mezi naše členy patří ochranáři, vědci, kroužkovatelé, fotografové, ale i úplní začátečníci v ornitologii.

 

Proč vznikla?

V Praze a středních Čechách už odedávna chybí centralizační orgán pro ornitology. Chtěli jsme proto vytvořit skupinu, ve které by mohli neformálně setkávat ornitologové z těchto dvou regionů. Pražskou ornitologii tedy prozatím není možno vnímat jako Pražskou a Středočeskou pobočku ČSO. Doufáme však, že se nám v budoucnu podaří činnost takové pobočky zastoupit.

 

Území působnosti

V současné době působí Pražská ornitologie pouze v rozsahu působnosti jejích členů, tj. zejména v Praze a jejím blízkém okolí. Jestli se její působnost rozšíří, bude záležet i na nových členech.

 

Cíle

Hlavní cíle Pražské ornitologie jsou (1) setkávání lidí, kteří se zajímají o ptáky a chtějí se seznámit s podobně laděnými nadšenci a vyměňovat si zkušenosti, (2) cílená ochrana ptactva a jejich biotopů, (3) osvěta, ať už formou společných setkání a akcí nebo dalších forem propagace, (4) dobrovné zapojení členů do projektů jejich kolegů nebo do projektů ČSO a (5) výzkum a sledování ptačích populací.


Členství

Členství u nás je dobrovolné a není podmíněno členským příspěvkem (je tedy zdarma). Pokud máte zájem se o nás něco více dozvědět, napište nám mail. Na webu najdete i termíny našich pravidelných setkání. Fotogalerii z některých z nich si můžete prohlédnout ZDE.

 

Kontakty:
RNDr. Petr Suvorov, PhD.

e-mail: quetzalcoatl81(at)seznam.cz

Mgr. Martin Sládeček

e-mail: slava.laguna.os(at)volny.cz, tel. +420737569818

 

Při nálezu zraněných nebo letuneschopných ptáků či ptačích mláďat se rovnou obracejte na záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Děkujeme.

 

Aktivně spolupracujeme s časopisem Vertebratus.

POZOR, V SEKCI "PRO VEŘEJNOST" NOVĚ MŮŽETE KONZULTOVAT VAŠE DOTAZY. NEVÍTE, CO DĚLAT, KDYŽ? PODÍVEJTE SE SEM

 

Další podsekce o nás viz menu po levé straně...

Anketa

Jakou cestou jste objevili tento web?

Jak to celé začalo?

Asi před rokem jsem se stal členem tzv. Klubu 300, který sdružuje birdwatchery z celé republiky v rámci soutěže Czech Birdlist Contest. V rámci klubu jsou amatérští zájemci o pozorování ptáků, ale i ostřílení ornitologové a kroužkovatelé. Obě dvě skupiny slučuje dohromady jeden zájem, který každého člena motivuje k prohlubování znalostí v daném oboru. Velmi rychle jsem pochopil, že dobré fungování klubu je zejména umožněno díky kvalitní sociální síti lidí, kteří spolu vzájemně interagují.

 

Za dobu svého působení v oblasti ornitologie jsem se postupně začal dostávat do fáze, kdy jsem zjišťoval, že znám mnoho ornitologů ze všech různých koutů republiky, kromě místa, kde žiji - Prahy. Když jsem srovnal počet Moraváků a Středočechů, které znám, trochu jsem se nad tím musel zamyslet, proč tomu tak je. Odpověď je jednoduchá: ve Středních Čechách a zejména v Praze neexistuje ornitologický centralizační orgán, který by zájemce o ptactvo nějakým způsobem sjednocoval. Tuto funkci nemůže bohužel zastávat Česká společnost ornitologická, protože na regionální úrovni ji zastávají zejména pobočky, zatímco v Praze a Středních Čechách žádná pobočka není a centrála se sídlem na pražském Smíchově zpracovává zejména administrativu a na ostatní záležitosti jednoduše nezbývá čas. Pak ČSO přišla s akcí, aby členové ČSO hledali další členy. Postupně jsem došel k závěru, že jestliže se má začít něco dít, někdo to musí ziniciovat. A tak jsem obeslal všechny své kontakty. Při obesílání jsem zjistil, že nejsem sám, kdo má obdobné myšlenky. Dalším takovým, který sdílel moji myšlenku, byl i dlouholetý člen ČSO, člen výboru ČSO a kroužkovatel Jirka Sládeček. Uspořádali jsme první schůzku. Středočeskou pobočku ČSO zakládat sice nebudeme, nicméně výsledek první schůze nebyl úplně neplodný. Od té doby se snažíme pravidelně scházet a diskutovat aktuální témata (nejen) o ptácích.

 

Více čtěte v sekci Zápisy z uplynulých setkání.

 

Petr Suvorov, 30. 1. 2011

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.