Zajímavá faunistická pozorování ve Středních Čechách a v Praze v zimě 2013 - 2014

17.05.2014 13:44

Přestože se zima za námi řadila mezi ty teplejší a sněhu a ledu bylo jako šafránu, zimní hosté ve Středních Čechách včetně Prahy nás i letos nezklamali. Z Avifu bylo vybráno několik pro naši republiku zajímavějších pozorování ptačích druhů v rozmezí od půlky listopadu do konce února, která jsou předkládána v tomto článku.

Letošní mírná zima umožnila přezimování obvykle nezimujících druhů: špaček obecný (Sturnus vulgaris), konipas bílý (Motacilla alba), holub hřivnáč (Columba palumbus) a rehek domácí (Phoenicurus ochruros) byli zaznamenáni na více místech v středočeském kraji. Bekasina otavní (Gallinago gallinago) přezimovala na mokřadě Horoušanského rybníku (D. Matthey), čejky na Kutnohorsku (M. Kavka) a budníček menší (Phylloscopus collybita) u lagun v Neratovicích (M. Kodera).

Bekasina otavní. Foto: Denis Matthey

Voda a její okolí

Na jezeře Mezi Mosty (Čelákovice) bylo možno již od půlky listopadu (M.Kodera, 18. 11. 2013) pozorovat skupinku potáplic severních (Gavia arctica) ve variabilním počtu 1 – 6  ex. Poslední pták byl zde viděn ještě v březnu 2014 (Matthey, 28. 3. 2014). Od začátku prosince zde byla pozorována také nepravidelně čírka andská (Anas puna) (Palčej, 3. 12. 2013). Diskutabilní je na této lokalitě údaj o pozorování hohola islandského (Bucephala Islandica) (Studecký, 25. 1. 2014).

Potáplice severní v Čelákovicích. Foto: Denis Matthey

Na jezeře Poděbrady se v průběhu začátku zimy objevil mladý turpan hnědý (Melanitta fusca) (Urbánek, 23. 11. 2013 a později) a samec kajky mořské (Somateria mollissima) (Jelínek, 14. 12. 2013). Turpan hnědý byl dále pozorován na údolní nádrži Želivka (Lučan, 28. 12. 2013, 10 ex) a na pískovně Samberk u Kolína (Kavka, 2. 1. 2014). Na Želivce byl však také pozorován 1 ex turpana černého (Melanitta nigra) (Štěrba, 3. 1. 2014). Nepřekvapivý, ač neopomenutelný je údaj o zimování 80 – 110 ex čírek obecných (Anas crecca) na odkališti Spolany u Neratovic (Pochmon, 12. 1. 2014 a později), které se zde ve vyšších počtech vyskytují každoročně. Z Kutnohorska pochází také náhodné pozorování 40 bernešek bělolících (Branta leucopsis) (Vaňková, 26. 1. 2014). Na Žehuňském rybníce zimovalo v průběhu uplynulé zimy až 30 sýkořic vousatých (Panurus biarmicus) (Jelínek, 12. 11. 2013), na Nymbursku byl v průběhu letošní zimy k zastižení 1 ex čápa bílého (Ciconia ciconia) (Čihák, 3. 12. 2013 a později).

Na Horoušanském rybníku byla nalezená první pražská slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) s kroužkem KY mimo území Prahy (Matthey, osobní sdělení).

První pozorování pražské slípky zelenonohé mimo území Prahy. Foto: Denis Matthey

I Vltava tentokráte měla co nabídnout. S výjimkou jediného krátkého pozorování (Bílý, 2. 1. 2014) potáplice severní nebyly letos v Praze pozorovány žádné potáplice. U Císařského ostrova byla zastižena samice poláka kaholky (Aythya marila) (Pochmon, 15. 12. 2013; později opakovaně pozorována i v jiných částech toku). U soutoku Vltavy s Berounkou se vyskytla potápka žlutorohá (Podiceps auritus) (Jelínek, 27. 12. 2013) a stejný den byl v Modřanech pozorován turpan černý (Jelínek). Den před Silvestrem byl v centru města náhodou objeven samec poláka malého (Aythya ferruginea) (Suvorov, 30. 12. 2013), který se zde vyskytoval až do jara 2014. Od začátku ledna byla na Vltavě viděna i samice ostralky štíhlé (Anas acuta) (Došlý, 4. 1. 2014). Mladý racek žlutonohý (Larus fuscus) byl pozorován u Staroměstského jezu (Jelínek, 27. 1. 2014 a později). Husa běločelá (Anser albifrons) byla pozorována u Yacht klubu v Podolí (Funk, 4. 2. 2014). Samec hvízdáka eurasijského (Anas penelope) je na Vltavě pozorován dlouhodobě stejně jako kachnička karolínská (Aix sponsa) a uprchlá berneška rudokrká (Branta ruficollis). Proto jejich pozorování nepodporuji citací. V uplynulé zimě byly pozorovány všechny tři druhy. Na Nepomuckém rybníku (Praha – Stodůlky) se navíc vyskytla samice kopřivky obecné (Anas strepera) (Hána, 18. 12. 2013).

Suchozemské biotopy

Po loňském úspěšném hnízdění sokolů stěhovavých (Falco peregrinus) v Michelské budce (1 mládě), byla instalována další sokolí budka v Malešicích a hned se objevil druhý hnízdící sokolí pár.

V areálu okrasných školek Michovky (Průhonice) byl opakovaně spatřen krotký kohout bažanta královského (Syrmaticus reevesii) (Ježek, 15. 10. 2013 a později). Před Štědrým dnem byla v obci Brambory (KH) pozorována linduška horská (Anthus spinoletta) (Kavka, 23. 12. 2013).

Konopka žlutozobá (Carduelis flavirostris) byla v letošní zimě poprvé viděna na Libuši (Koudelka, 2. 12. 2013). Z Kladenska pochází poté jedno nejisté pozorování konopek (Sekerková, 24. 12. 2013), další pochází z Kochánek (MB) (Voříšek, 28. 1. 2014) a jiné ze stejného data z pražských Modřan (Jelínek, 28. 1. 2014). U obce Benátky nad Jizerou se vyskytla také sněhule severní (Plectrophenax nivalis) (Korábek, 26. 12. 2013). Za zmínku stojí hejno drozdů cvrčal (Turdus iliacus) u Čelákovic (Lučan, 26. 1. 2014) a v Praze na Černém Mostě (Petrová, 29. 1. 2014). 9. listopadu byl zaznamenán první podzimní pozorování hýla rudého (Carpodacus erythrinus) v ČR (Tlustovousy, Matthey).

Mladý hýl rudý z listopadu. Foto: Denis Matthey

U obce Třebestovice byla viděna po tři dny sovice krahujová (Surnia ullula) (Vaněk, 6. 2. 2014 a později). O dva dny později byla Studeckým zdokumentovaná v podvečerních hodinách její srážka s automobilem. Je možné, že její výskyt má návaznost na častější výskyt tohoto druhu v Evropě v průběhu letošní zimy. V rámci České republiky se nejednalo o jediné pozorování.

 

Petr Suvorov

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.