Ptáci na zahradě – moje zkušenosti

13.04.2012 21:10

Veškeré fotografie v článku: autor

Každý, kdo se zajímá o pozorování ptáků, potřebuje mít oblíbenou lokalitu, kterou může pravidelně, pokud možno denně navštěvovat, aby mohl pozorovat a sledovat ptačí život. Proč tedy ne vlastní zahradu nebo nejbližší park? Proč jezdit daleko, když ptačí krása a rozmanitost se může vyskytovat vedle vlastního bydlení? Snídat a zároveň pozorovat ptáky přes okno, nebo strávit večer na zahradě a poslouchat ptačí zpěvy, není to nejkrásnější pro milovníka ptáků?

Mám velké štěstí, že můžu bydlet v rodinném domě na kraji malé vesnice, u pole, nedaleko lesíka a malebného údolí. Nabízí mi to možnosti přilákat do zahrady široký sortiment ptáků. Proto ale bylo třeba udělat pár úprav na zahradě a dodržovat některá pravidla.

1. vytvořit různé vhodné biotopy pro ptáky:

  • Jezírko s menším mokřadem nabízí přirozené prostředí pro vodní ptáky a vodu a potravu (hmyz, ryby,…) či možnosti koupání pro ostatní druhy.
  • Neudržovaný trávník (křoviny, louka) přiláká hmyz a tím hmyzožravce jako např. lejsek, červenka, rehek, atd., a také produkuje semena jako potravu pro bažanta, křepelku, koroptev, skřivana, atd.
  • Stejným způsobem přiláká hmyz také kompost.
  • Živé ploty nabízejí možnosti hnízdění a potravu (hloh, ...).
  • Mrtvé dřevo přiláká datlovité a nabízí možnost hnízdění. Představuje také sezení a pozorovatelnu pro hodně ptáků včetně dravců.
  • Popínavé rostliny nabízejí zajímavé možnosti hnízdění a potravu (břečťan, ...).
  • Snažil jsem vysadit různé odrůdy dřevin a rostlin : listnaté a jehličnaté stromy a keře, jak ovocné tak okrasné, včetně vrby u jezírka, popínavé rostliny, trvalky, atd.

Zásadně nepoužívám žádné herbicidy, ani neaplikuji žádné pesticidy na ovocné stromy, nechám část spadaného ovoce pro zimní období a pokud možno mrtvé dřevo.

2. přilákat ptáky pomocí krmítek a vody

3. nabídnout možnosti hnízdění pomocí budek

4. pozorování ptáků:

Po několika letech se v takto upravené zahradě můžu radovat z pozorování ptáků. Denně můžu po celý rok pozorovat asi 20 druhů na zahradě. Po celý rok se střídá celkem kolem 80 druhů, mezi nimi i méně běžní hosté(pro zahradu) jako např.: ťuhýk šedý (Lanius excubitor), čáp černý (Ciconia nigra), strnad zahradní (Emberiza hortulana) a luční (Miliaria calandra), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a malý (D. minor), kalous ušatý (Asio otus), moták pochop (Circus aeruginosus) a pilich (Circus cyaneus), káně rousná (Buteo lagopus), drozd cvrčala (Turdus iliacus), pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla), křepelka polní (Coturnix coturnix), čečetka zimní (Carduelis flammea), krkavec velký (Corvus corax) atd.

5. fotografování ptáků na zahradě:

Zahrada nabízí ideální podmínky pro focení. Nedávno jsem si také pořídil kryt na balkoně, abych mohl fotit ptáky sedící na naší vrbě.

 

Každý rok se snažíme vylepšit podmínky pro ptáky v naší zahradě, ale jsme si vědomi toho, že nám zbývá velký kus práce.

Doporučuji každému takové zážitky!

Denis Matthey

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.