Pozvánka: Ornitologické soustředění Polabská nížina 2013

30.04.2013 21:21

PRAŽSKÁ ORNITOLOGIE SI VÁS DOVOLUJE POZVAT

NA VÍKENDOVÉ ORNITOLOGICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

 

POLABSKÁ NÍŽINA 2013

Lužní les v Polabí. Foto: Denis Matthey

Program:

Sčítání ptactva na předem vybraných transektech v krajině. V sobotu i v neděli vyrazíme časně z rána a budeme mapovat v rozmezí 6:00 – 10:00.

 

Charakteristika prioritních biotopů včetně druhů ptactva, které zde lze očekávat

  • Lázně Toušeň: jezera (hnízdící druhy: racek chechtavý, rybák obecný, husa velká), nově vytvořené tůně (rákosník velký, strnad rákosní, bekasina otavní), rybníky (ledňáček říční), ruderál (pěnice hnědokřídlá a slavíková, cvrčilka zelená), louka a les (lejsek bělokrký, cvrčilka říční).
  • Kárany: bývalé Labské rameno, mokřady (cvrčilka zelená, rákosníci), les na pískovém podloží (krutihlav obecný, dudek chocholatý, skřivan lesní)
  • Byšičky: Hrbačkové tůně a louky (rákosníci, bukaček malý, moták pochop), lužní les (cvrčilka říční)
  • Sedlčánky: tůně Hrad (bukaček, rákosnici velký, proužkovaný a obecný, cvrčilka slavíková), lužní les (lejsek bělokrký, strakapoud prostřední a malý, sýkora lužní)

Významné ptačí druhy v oblasti (zleva shora): Ledňáček říční (Alcedo atthis), bukáček malý (Ixobrychus minutus), rybák obecný (Sterna hirundo), moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Foto: Denis Matthey

Termín: 17. až 19. 05. 2013

 

Sraz: BUDE UPŘESNĚNO ORGANIZÁTORY, ALE POČÍTEJTE SE SRAZEM V OBLASTI JIŽ 17. 05. VEČER, NA KTERÉM SE UPŘESNÍ, KDO PŮJDE KAM MAPOVAT.

 

Doprava:

Po vlastní ose, případně automobilní vlastníci mohou vypomoct s vyzvedáváním členů v okolních větších obcích (Lysá nad Labem, Čelákovice nebo Sedlčánky). Při přesné představě počtu lidí bez vozů můžeme domluvit nějaké hromadné jízdné z konkrétní destinace.

 

Ubytování:

Spaní si každý zajišťuje individuálně sám. Tipy na ubytovací zařízení včetně těch levnějších naleznete zde:

Wostrey Kemp (oficiální webovka ZDE)

Ubytovací zařízení v Lysé nad Labem

Přehled ubytovacích zařízení ve Středních Čechách

 

Vhodné vybavení:

spacák, teplé oblečení, baterka, dalekohled, zápisník a psací potřeby, vybavení do deště, dobré boty a na ranní terénní práce holinky do vlhké trávy. Kdo byste měl s sebou možnost vzít GPS, určitě se bude hodit.

Staré rameno Labe u obce Káraný. Foto: Denis Matthey

 

Velice rádi uvítáme zájemce, ale protože začínáme, celá akce je tak trochu partyzánská, tak s tím trochu prosím počítejte :o)

Registrace nutná předem na níže uvedených kontaktech (podle počtu účastníků budeme stavět program a počty mapovacích tras). Veškeré dotazy směrujte tamtéž. Akce bude mít největší smysl v počtu cca 5 - 25 osob. Samostatná účast nezletilých bez doprovodu rodičů musí být individuálně konzultována s organizátory. Dále oceníme ty, kteří nabídnou k dispozici místo ve vlastním voze pro ty, kteří nemají auto či ŘP.

 

Na Vaši účast se těší organizátoři:

Petr Suvorov  (quetzalcoatl81(at)seznam.cz)

Denis Matthey (matthey(at)seznam.cz)

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.