Nová literatura a zajímavý web: Seznam ptáků světa a aktualizovaná fylogeneze

21.11.2014 15:29

V letošním roce vydalo nakladatelství Lynx Editions ve spolupráci s Birdlife International nový obsáhlý ptačí atlas "Ilustrated Checklist of the Birds of the World". Jedná se o jakýsi sestřih slavné kolekce Handbook of the Birds of the World, který vycházel mezi lety 1992 - 2013.

Checklist, vydaný v roce 2013, je prvním z pravděpodobně dvou dílů a je věnován všem nepěvcům. V úvodní, více jak 50-ti stránkové části je rozebraná nová ptačí systematika, novinky ve fylogenezi a problematické ptačí taxony. Na dalších 718 stranách je posléze samotný checklist nepěvců, a to včetně recentně vyhynulých druhů. Každá dvoustrana obsahuje obrazovou tabuli, kde je možné vidět kresby druhů včetně jejich poddruhů, a zejména aktualizované mapy rozšíření. K tabulím jsou vždy na levé straně textové popisky, obsahující název ptáka v 5 jazycích, velmi stručný výčet taxonomických poznámek, status ohrožení volně žijících populací, rozšíření a také odkaz, ve kterém díle a na které straně Handbook of the Birds of the World je možné druh naleznout. 

Oproti tradičnímu, konzervativnímu systému, si můžete všimnout těchto změn:

1) připojení řádu Tinamiformes (tinamy) do řádu Struthioniformes (běžci)

2) kompletní rozpad řádu Gruiformes (krátkokřídlí) na řády Eurypygiformes (kaguové), Mesornithiformes (kosovci), Cariamiformes (seriemy), Otidiformes (dropi) a vlastní Gruiformes (zbývající čeledi Rallidae, Heliornithidae, Psophiidae, Aramidae a Gruidae)

3) oddělení čeledi Cathartidae (kondorovití) a Falconidae (sokolovití) z řádu dravců (Accipitriformes) do samostatných řádů Cathartiformes a Falconiformes

4) připojení řádu Apodiformes (svišťouni) do řádu Caprimulgiformes (lelkové)

5) rozpad řádu Ciconiformes - v řádu zůstává pouze čeleď Ciconiidae a zbytek čeledí se přesouvá do řádu Pelecaniformes (veslonozí)

6) oddělení čeledí Bucerotidae (zoborožci), Upupidae (dudkové) a Phoeniculidae (dudkovci) z řádu Coraciiformes (srostloprstí) do řádu Bucerotiformes

Checklist ptáků světa vychází pouze v anglickém jazyce a je možné jej zakoupit na stránkách Lynx Editions. Tato kniha by rozhodně ve Vaší knihovničce chybět neměla.

 

Pro ty z vás, které by více zajímaly příbuzenské vztahy jednotlivých ptačích skupin, existuje zajímavá aplikace na stránce One Zoom - jedná se o fylogenetický strom online.

Stačí několikrát poklikat na daný taxon a strom se rozvine do dalších podsložek. Díky této online webové aplikaci je možné velice jednoduchým způsobem pochopit fylogenetické vztahy mezi jednotlivými ptačími skupinami.

Aplikace One Zoom je velmi jednoduchá a názorná.

Petr Suvorov

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.