Festival ptactva 2011 Praha Uhřiněves - Podleský rybník

21.11.2011 23:10

Celou akci, která se konala pod záštitou ČSO vedli Štěpánka Kosová a Vít Štancl. 1.10. 2011 se sešlo na Novém náměstí v Uhříněvsi 25 lidí včetně  sedmi dětí. Krásné počasí babího léta nás těšilo posledními hřejivými paprsky. Během procházky přes lužní les zvaný Obora bylo nejčastěji slyšet táhnoucí čížky lesní, kteří se každou chvíli ozývali nad hlavami účastníků podzimní ornitologické vycházky. Dalšími pozorovanými druhy byly např. strakapoud velký, brhlík lesní, koňadry, modřinky, žluna zelená, červenka obecná, stehlík obecný atd. U lávky za Novým náměstím jsme pozorovali při sběru potravy u břehu potoka slípku zelenonohou. Nad potokem přelétl konipas horský a několikrát bylo slyšet i ledňáčka. Štěpánka Kosová zaznamenané druhy určovala především podle jejich hlasů a ke každému druhu podávala komentář. Účastníci festivalu takto mohli porovnat hlas protahujícího budníčka menšího s hlasem na MP3 přehrávači. Z lužního cesta pokračovala otevřenou krajinou mezi poli k Podleskému rybníku. Od hráze rybníka bylo na hladině vidět potápky roháče, několik kormoránů a kachny divoké.Po chvíli pozorování se pokračovalo k odchytovému místu na potoce u přítokové části rybníka. Zde čekal Vít Štancl, který pověděl účastníkům o kroužkování ptactva a u sítí natažených přes potok kroužkování také přímo předvedl. Odchycené druhy byly hlavně různé druhy sýkor, pěnic, šoupálek krátkoprstý atd. Kroužkování je na těchto akcích asi jednou z nejzajímavějších částí, obzvláště pro děti. Je pro ně určitě něco úplně jiného, když si mohou odchycené ptáky prohlédnout přímo z blízka. Pro dospělé je asi nejcennější to, že se na těchto akcích
 setkají s lidmi s obdobnými zájmy a navazují se nová přátelství. Celá akce se vydařila, bylo zaznamenáno 37 ptačích druhů a počasí bylo nádherné.
 
 Štěpánka Kosová, Vít Štancl

Celá fotogalerka ZDE

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.