Faunistické databáze v České republice 3/3: Faunistická databáze České společnosti ornitologické

09.08.2012 21:36

V rámci zakončení našeho cyklu o faunistických databázích je nyní na řadě pro ornitology nejdůležitější databáze, a to je samozřejmě Faunistická databáze ČSO (https://avif.birds.cz, zkráceně Avif). Vznikl jako výsledek dlouhodobé potřeby České společnosti ornitologické mít kvalitně zpracovanou databázi, která umožní uživatelům interaktivně vstupovat do pozorování, diskutovat o aktuálních problémech ptačích druhů a hlavně angažovat se v ochraně přírody prostřednictvím pozorování ptáků.

Před vznikem Avifu tuto funkci suplovala dnes už poněkud zastaralá a hůře ovladatelná původní databáze (https://www.birdlife.cz/index.php?birds=1). Pouze server východočeské pobočky ČSO nabízel trochu interaktivnější možnosti v jejich vlastním databázování.

 

Práce s databází

Databáze Avif je veřejná a prohlížet si ji může kdokoliv. Zadavatelé dat však musí být registrování stejně tak jako přispěvatelé do diskuze. Při zadávání pozorování se nejprve zadávají údaje o místě a času pozorování a také, zdali je seznam druhů pouze náhodným výběrem nám zajímavých pozorování nebo zdali se jedná o vyčerpávající výčet všech pozorovaných druhů. Jedná-li se o zvláště citlivá data, nabízí Avif možnost zadat údaj jako pozorování s utajenou lokalitou nebo kompletně utajené pozorování. V prvním případě se údaje zobrazují s utajením přesné lokalizace a omezením na širší oblast (např. kraj), v druhém jsou data kompletně neviditelná pro kohokoli kromě autora. Je možné zadat zde doplňující údaje k celé exkurzi.

V druhém kroku zadáváme již samotná druhová pozorování. Pokud si nejsme jisti správnou identifikací, můžeme pozorování zadat jako nejisté – v náhledu se poté pozorování objeví s malým otazníčkem. Může se stát, že některé druhy, které se u nás běžně nevyskytují (např. vzácní uprchlíci) nejsou v seznamu druhů dostupné. Pak zadáme pozorování pod hlavičkou „neurčeno“, dopíšeme jméno druhu do poznámky a zkontaktujeme administrátora s prosbou o přidání nového opeřence do seznamu 1).

1) Spor nastává u zařazení domestikovaných forem (pižmovka domácí (Cairina moschata f. domestica), barevné mutace papoušků atp.), obzvláště tehdy, vypadají-li zcela odlišně od původních divokých ptáků (husa čínská (Anser cygnoides f. domestica)), ale také ve volné přírodě se vyskytujících kříženců (myslivecká forma kachny divoké (Anas platyrhynchos), bažant tenebroz (Phasianus colchicus f. tenebrosus) aj.). Zde se Avif řídí žádostí pozorovatelů a Faunistickou komisí ČSO.

Máme-li naše pozorování fotograficky zdokumentováno, můžeme vložit fotografii. Pak už stačí jen odeslat údaje.

Pokrokovou funkcí Avifu je možnost vložení přehledu pozorování do cizích webových stránek pomocí speciálního html kódu (iframe) – na vaší vlastní webové stránce tedy můžete mít např. okno s výpisem pozorování z vaší oblíbené lokality. Při vyhledávání dat v databázi je velikou výhodou možnost filtrace dle lokalit, druhů, pozorovatelů atp.

 

Praktická aplikace dat z Avifu

Údaje na Avifu mohou posloužit mnohému – ať už se jedná o sledování a modelování změn v rozšíření ptačích druhů v rámci České republiky (zde jsou nejdůležitější kompletní seznamy vašich pozorování), věkové struktury populací (např. orel mořský) nebo doplňky pro atlasová mapování, podklady pro ochranu citlivých lokalit. Nelze opomenout také význam osvětářský tj. sdílení pozorování v reálném čase (důležité pro sílící roli birdwatchingu v našem státu), ale i naučný – na Avifu lze pozorování konzultovat a vzájemně kontrolovat správnost určení na základě vložených fotografií (např. výrazně narostl počet lidí, kteří rozlišují C. flammea/cabaret po publikaci článku (https://www.birdlife.cz/index.php?ID=2090) založeného na pozorováních z Avifu). Využitelnost dat rok od roku stoupá s jejich kvalitou i počtem pozorování. Navíc díky své interaktivitě funguje portál výborně jako prostředek ornitologické osvěty a výborný motivační nástroj na to, proč vyrazit do terénu. Velmi pravděpodobně najdou data ještě další využití v budoucnosti, které zatím není blíže definováno.

Důležité je, že data jsou snadno dostupná, tudíž i rychle aplikovatelná. Vy sami si můžete seznam svých pozorování vyexportovat ve formátu excelovské tabulky ve formátu *.csv 2) a použít jej k další práci, a to je pouze jedna z funkcí postupně se rozrůstajících osobních profilů na Avifu. Data ostatních pozorovatelů mohou být také na žádost vyexportována (netýká se dat utajených) v souladu s Pravidly nakládání s daty ČSO.

2) S formátem *.csv lze pracovat v jiných typech databázových softwarů, než je Microsoft Excel.

Avif může sloužit pozorovateli také jako elektronický zápisník jeho vlastních pozorování v terénu. V dnešní době, plné informačních technologií, se hodí mít k ruce nástroj, který se neztratí a neroztrhá a navíc může být díky internetu v mobilu vždy dostupný. Snadno se v něm hledá a navíc data získávají přidanou hodnotu, protože neskončí pouze „někde v šuplíku“, nýbrž mohou posloužit ochraně a výzkumu přírody.

Nově Avif také poskytuje specializované databáze na výzkum nářečí strnada obecného (https://strnad.birds.cz/) a mapování čejky chocholaté (https://cejka.birds.cz/).

Tak jako většina projektů ČSO je i Avif závislý na prostředcích, které má ČSO na jeho rozvoj. Avif není dotován z žádných veřejných prostředků, jakýkoli dar na účet 1922224339/0800, var. symbol 33 je proto vítán.

 

Slovo závěrem

Co dodat na závěr? Avif by měl být základnou každého člena České společnosti ornitologické, kam by měl primárně ukládat svá pozorování. Je na místě říct, že databázi zřídila členská nezisková organizace, kde se každý z členů podílí na jejím vedení. Každý je tedy nejen spoluzodpovědný za to, jak databáze vypadá a kolik má prostředků na rozvoj, ale prostřednictvím výboru ČSO může i řídit, jak se s daty pracuje. Takováto veřejná forma řízení zajišťuje narozdíl od uzavřených firemních nebo státních systémů maximální jistotu, že se data neztratí a že budou využívána nejlépe, jak jde.

Nechte se tedy taky inspirovat a choďte do přírody, protože to je zjevně to nejdůležitější poslání, které vám Avif může předat. Využijte pobytu v přírodě k tvorbě něčeho smysluplného a zaznamenávejte ptáky, které uvidíte či uslyšíte – nejlépe všechny, protože i ty běžné druhy nám mnohé řeknou o krajině, ve které žijí.

Petr Suvorov,

Tento článek vznikl s přispěním Zdeňka Vermouzka.

 

PŘÍLOHY ČLÁNKU:

Grafický návod: Zadáváme data do Avifu

Jako první je důležité zvolit datum a místo pozorování. Avif dnes nabízí již různé typy map (viz menu v horní části okna mapy). Pokud chcete upřesnit pozici, klikněte pravým tlačítkem myši do mapky v místě pozorování ptáka. Pokud nechcete udávat přesnou polohu, ponechte mapku bez dalšího úkonu. Pokud obsahuje Vaše pozorování data o kriticky ohrožených druzích citlivých na lidské vyrušení zejména při hnízdění a chcete si být jisti, že zadáním pozorování ptáky neohrozíte, utajte lokalitu buď dočasně, kdy se na hlavní stránce zobrazí Vaše pozorování s udáním širšího geografického kontextu (např. pouze kraje) anebo úplně, kdy pozorování zůstává přístupné pouze administrátorům databáze a Vám.

V případě, že Vaše pozorování jsou pouze náhodným výběrem (tj. nezapisujete si vše, co vidíte), vyberte v levém dolním rohu položku "seznam druhů je neúplný". Pokud zapisujete kompletní druhové seznamy, zvolte "seznam druhů je kompletní".

V druhém kroku vyberte druh pomocí rolovací lišty. Není nutné sjíždět po rolovací liště myšítkem. Klikněte si do řádku se jmény druhů a začněte psát český název druhu. Počáteční písmeno Vás automaticky odkáže na tu část seznamu, která odpovídá prvnímu písmenu v názvu ptačího druhu.

 

Z rolovacích lišt vedle názvu druhu postupně vyberte počet, pohlaví a stáří ptáka a jeho aktivitu. Bylo Vaše pozorování něčím nevšední? Zaškrtněte políčko "zajímavé". Zajímavým pozorováním může být přítomnost vzácného druhu na lokalitě, ale např. i přítomnost běžného druhu v neobvyklou roční dobu, neobvyklá činnost ptáka atp. U vybraného seznamu vzácných druhů se při jejich zadání políčko automaticky překlikne na položku "neobvyklé". Tyto údaje jsou vhodné, nikoliv povinné.

V případě fotky vložte fotografii. Poté klikněte na "Přidat pozorování" a Váš druh se zobrazí v seznamu Vámi pozorovaných druhů pro danou lokalitu. Postupně vyplňte všechny druhy a klikněte na tlačítko "Odeslat". V automatickém přednastavení se zobrazují na hlavním seznamu pozorování pouze pozorování zajímavá a neobvyklá. Pro kompletní seznamy klikněte na rolovací lištu v nabídce "Pozorování" a zadejte položku "všechna pozorování".

Zajímá Vás konkrétní výřez z databáze pozorovaných druhů? Např. hledáte určitou lokalitu, druh nebo pozorovatele? Na modré liště klikněte na položku "Pozorování" a objeví se menu, ve kterém můžete filtrovat databázi podle vybraných parametrů.

Při kliknutí na konkrétní druh se celé pozorování zobrazí v samostatném okně.

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.