Jak jsme letos monitorovali lelky

27.08.2014 22:06

Krásná krajina kolem vojenského prostoru Ralsko. Foto: Petr Suvorov

Letošní soustředění Pražské ornitologie nás zavedlo až na pomezí Severních Čech, do vojenského prostoru Ralsko. Hlavním cílem bylo zmapovat aktuální stav ohroženého lelka lesního (Caprimulgus europaeus).

V páteční noc se mapovala s ohledem na nižší počet účastníků pouze oblast Hradčanského letiště, kde byli zaznamenáni celkem tři lelkové. Mimo nich jsme v hluboké noci slyšeli také cvrčilku zelenou (Locustella naevia) a pávy korunkaté (Pavo cristatus) z blízkého zookoutku. Sobotní noc byla bohatší na účastníky. Celkem čtyři mapovací skupiny se rozprchly uprostřed noci po pěšinkách a zaznamenávaly tokající lelky pomocí standardizované metodiky. V průběhu dvou mapovacích nocí se tak podařilo zaznamenat celkem 19 ptáků. Mimo ně jsme měli možnost v nočních hodinách naslouchat několika samcům skřivana lesního (Lullula arborea) nebo puštíkům obecným (Strix aluco).

Noční monitoring probíhal za svitu měsíce. Foto: Petr Suvorov.

Volnočasový program zahrnoval návštěvu Břehyňského a Novozámeckého rybníku. Na Novozámeckém rybníku byly pozorovány potápky roháč (Podiceps cristatus) a všudypřítomné lysky černé (Fulica atra), na chvíli se objevil i moták pochop (Circus aeruginosus).

Blízko chaty českých Skautů, kde jsme byli ubytováni, jsme měli možnost vidět dva krásné samce kukačky obecné (Cuculus canorus) nebo žluvu hajní (Oriolus oriolus). V přilehlém lese poté někteří naši členové určili jedno obsazené hnízdo káně lesní (Buteo buteo).

V rámci zpestření programu jsme se zúčastnili skvělé demonstrace hvězdářského dalekohledu, kterou připravil hvězdář Jan Myška. V podvečer jsme si tedy prohlédli hvězdnou oblohu s odborným výkladem a v sobotní ráno jsme měli možnost pozorovat skvrny na Slunci.

Výsledky monitoringu budou posléze předány Správě CHKO Kokořínsko, která je zodpovědná za monitoring tohoto naturového druhu a veškerá další provedená ptačí pozorování byla zaznamenána do databáze Avif.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se zúčastnili. Za Pražskou ornitologii to byli Jiří Sládeček a Václav John, za Severočeskou pobočku Jan Myška a Robert Kopecký, za správu CHKO Kokořínsko Slávek Valda a za Jihomoravskou pobočku ČSO Tomáš Havránek.

Budeme se těšit opět  za rok!

Petr Suvorov & Rastislav Švec

Příjemným zpestřením programu byla demonstrace hvězdářského dalekohledu... Foto: Jan Myška

... při pohledech na Slunce... Foto: Jan Myška

... anebo moderní termokamery v nočních hodinách. Foto: Jan Myška.

Účastníci akce Lelek 2014 na společné fotografii. Foto: Jan Myška.

Další fotky z akce naleznete ZDE.

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.